Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.

Zamówienia internetowe z dostawą do domu
W przypadku zakupienia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego, zwrotu można dokonać w dwojaki sposób:
Udając się do sklepu stacjonarnego z zakupionym towarem.


Wysyłając towar na adres:

PHU MAGRA
UL. BARTYCKA 26 PAWILON 8
00-716 WARSZAWA
607-780-429

Odstąpienie od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz nam dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres mailowy: phumagra@gmail.com

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży – usługodawca zwraca środki na wskazane konto. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.

Pamiętaj!
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu każdego towaru, w tym również koszty zwrotu w przypadku gdy towar, ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, czyli wówczas kiedy koszt odesłania jest wyższy niż zwykła paczka pocztowa. (chemia kamieniarska)